Przetargi w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest przetarg?

Przetarg to rodzaj swoistej aukcji, w której organizator przetargu precyzuje swoje oczekiwania, rodzaj pracy lub produktu, na który wystąpiło zapotrzebowanie i ogłasza, że oczekuje ofert na wykonanie danego przedmiotu/usługi. Firmy, które zgłoszą się do przetargu biorą udział w konkursie na najlepszą ofertę, ta z ofert, która jest najbliższa oczekiwaniom organizatora – wygrywa i zostaje podpisany kontrakt na wykonanie określonych prac.

Czym różni się przetarg nieograniczony od przetargu ograniczonego?

Przetargi nieograniczone mają charakter otwarty to znaczy są one ogłaszane publicznie i może wziąć w nich udział każda firma, która jest tym zainteresowana. Natomiast przetargi ograniczone są to przetargi, które choć ogłaszane publicznie to jednak firmy składają wnioski o dopuszczenie do przetargu, na podstawie tych wniosków organizator przetargu wybiera firmy, które spełniają jego kryteria i zaprasza do wzięcia udziału w przetargu jedynie wybrane przedsiębiorstwa.

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do przetargu?

W przetargach nieograniczonych nie ma szczególnych warunków, jakie musi spełniać firma, aby wziąć w nich udział. Natomiast w przypadku przetargów ograniczonych bywają określane różne kryteria, w zależności od oczekiwań organizatorów przetargu.

Co to jest wadium?

Wadium to określona przez organizatora kwota pieniędzy, którą musi wpłacić firma przystępująca do przetargu. Kwota ta stanowi zabezpieczenie przed wycofaniem się ze zobowiązań przetargowych i jest gwarancją podpisania i dotrzymania kontraktu przez firmę, która wygra przetarg. Wadium nie jest obowiązkowe, jednak znaczna część firm organizujących przetargi decyduje się na jego wprowadzenie. Niekiedy zamiast wadium możliwe jest przedstawienie gwarancji wadialnej.

Co to jest gwarancja wadialna?

Gwarancja wadialna to gwarancja udzielana przez instytucję lub firmę udzielającą gwarancji i stanowiąca zabezpieczenie wpłacenia wadium w razie gdyby firma przystępująca do przetargu wycofała się z niego lub nie dotrzymała warunków kontraktu. Więcej na temat gwarancji przetargowych oraz instytucji ich udzielających można znaleźć na stronie – http://gwarancjeprzetargowe.pl.

Jakie są podstawy prawne organizowania przetargów?

Wszelkie kwestie prawne dotyczące przetargów są regulowane przez Kodeks Cywilny w artykule 70. Wyjątkową formę przetargów stanowią przetargi organizowane przez instytucje publiczne, wówczas w przypadku takiego przetargu brane pod uwagę są także przepisy prawa zamówień publicznych.