Rynek kapitałowy w Polsce

Funkcje rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy to jedna z form rynku finansowego (obok rynku walutowego, instrumentów pochodnych i ubezpieczeń). W ramach rynku kapitałowego zawierane są transakcje średnio i długoterminowe. Podstawowymi instrumentami tego rynku są akcje i obligacje.

Rynek kapitałowy pełni szereg różnorodnych funkcji, które wynikają z interesów uczestników tego rynku:

  1. Źródło kapitału – rynek ten stanowi sposób na pozyskanie przez przedsiębiorstwa kapitału. Firmy sprzedając swoje akcje pozyskują środki finansowe na działalność i rozwój.

  2. Alokacja kapitału – w ramach rynku kapitałowego następuje przesunięcie kapitału od osób czy firm, które mają go w nadmiarze do firm, które potrzebują środków finansowych.

  3. Miernik koniunktury – sytuacja na tym rynku odzwierciedla sytuację gospodarczą kraju.

  4. Ocena działalności firmy – inwestorzy najchętniej kupują akcje firm, które dobrze radzą sobie na rynku, zatem wejście na giełdę jest dla firmy sposobem oceny jej funkcjonowania.

  5. Sposób na zysk – osoby grające na giełdzie robią to w celu odniesienia korzyści finansowych.