Podstawowe operacje giełdowe

Transakcje giełdowe

Najogólniej mówiąc o operacjach giełdowych można powiedzieć, że są to transakcje kupna – sprzedaży określonych dóbr (w przypadku giełdy papierów wartościowych – instrumentów kapitałowych) po cenach wynikających z ogłaszanych codziennie notowań giełdowych. Podstawowymi operacjami na giełdzie będzie zatem kupno lub sprzedaż. Na giełdzie dokonuje się dwóch typów transakcji: rzeczywistych i nierzeczywistych. Transakcje rzeczywiste jak sama nazwa wskazuje jest to nabycie faktycznego towaru i odbiór go zaraz po nabyciu, wskazanie miejsca dowozu lub z dostawą w późniejszym ustalonym terminie.

Na giełdzie papierów wartościowych odbywają się jednak transakcje nierzeczywiste, nazywane także spekulacjami.

Spekulacje to kupno kontraktu na towar, po to, aby odsprzedać go po pewnym czasie z zyskiem, gdy wartość towaru wzrośnie. Tego typu transakcje to sposób na asekurację cenową oraz zabezpieczenie się przed zmienną koniunkturą gospodarczą. Spekulacje obciążone są jednak dużym ryzykiem. Dlatego też cześć inwestorów decyduje się na zastosowanie strategii zabezpieczających takich jak hedging czy arbitraż.