Radca prawny a adwokat

Obecnie na polskim rynku nie brakuje kancelarii adwokackich, ale również i tych, które prowadzone są przez radców prawnych. Wielokrotnie je ze sobą mylimy, choć pomiędzy obydwoma zawodami występują różnice. Być może nie są one wielkie, ale jednak. Skoro tak obu zawodom postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej. Czym zatem różni się zawód adwokata od zawodu radcy pranego? Już spieszymy z wyjaśnieniami. Dodajmy jeszcze, że w rozwikłaniu różnic pomiędzy obydwoma zawodami pomoże nam Łukasz Słota – radca prawny swoje usługi świadczący w Dąbrowie Górniczej oraz w Krakowie.

Adwokat

Zacznijmy od tego, że zawód adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze, na której podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki czy też przeprowadzane są egzaminy na aplikacje. Na jej podstawie adwokaci prowadzą również własną działalność gospodarczą. Brnąc dalej, możemy wyjaśnić, że zadaniem adwokata jest udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami, jak i urzędami.

Radca prawny

Także i zawód radcy prawnego reguluje ustawa. Jest nią ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z jej definicją zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Nie może on jednak występować w sprawach karnych i karnoskarbowych. Sama pomoc prawna również i w tym przypadku ma postać udzielania porad, sporządzania opinii, opracowywania projektów aktów prawnych czy występowania przed sądami i urzędami.

Różnice

Jakie w związku z tym występują pomiędzy obydwoma zawodami różnice? O tych po części wspomnieliśmy już wyżej. Jak łatwo zauważyć radca prawny nie może występować w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Na tym w zasadzie się one kończą. Nie ma w związku z tym nic dziwnego, że oba zawody są ze sobą mylone. Możemy mieć pewność, że takie pomyłki miejsce mieć będą nadal.

Najważniejsze jest natomiast to, że niezależnie od potrzeb, na pewno znajdziemy na rynku eksperta, który będzie wiedział jak nam pomóc. Nikt nie jest więc pozostawiony samemu sobie.