Systemy notowań na GPW

System jednolity i ciągły na warszawskiej giełdzie

Na Giełdzie Papierów Wartościowych istnieją dwa systemy notowań: jednolity i ciągły. W systemie jednolitym notowane są te firmy, które przez Zarząd Giełdy zostały uznane za mniej stabilne i mające gorszą sytuację finansową, zaś w systemie ciągłym notowane są firmy o dużej płynności, czyli stabilne i z dobrą sytuacją finansową. Jeśli sytuacja firmy, która została zakwalifikowana do systemu jednolitego ulegnie poprawie zostaje ona przesunięta do systemu ciągłego i odwrotnie. Funkcjonowanie obu systemów różni się w sposób zasadniczy.

System notowań jednolitych

W tym systemie zlecenie na zakup papierów wartościowych składane są do godziny 11, a o 11:15 następuje fixing, czyli ustalenie kursu i realizacja zleceń. Zlecenia realizowana są w określonej kolejności: najpierw te z najatrakcyjniejszą dla emitera ofertą cenową oraz te złożone wcześniej.

System notowań ciągłych

W tym transakcje są realizowane na bieżąco, jeśli w momencie złożenia zlecenia pojawi się oferta sprzedaży dochodzi do realizacji zlecenia.