Podstawy inwestowania

Pierwsze kroki w inwestycjach

Rozpoczynając czy myśląc o inwestowaniu należy zdać sobie sprawę z jednej podstawowej zasady: inwestowanie to podejmowanie ryzyka. Dlatego też zawsze należy liczyć się z tym, że każda inwestycja może przynieść straty. Ponadto należy także pamiętać, że im większe ryzyko tym większy zysk.

Inwestować można na wiele różnych sposobów, najczęściej wybierane sposoby inwestycji to:

  • giełda papierów wartościowych,

  • Forex,

  • rynek instrumentów pochodnych

  • diamenty i metale szlachetne,

  • nieruchomości.