Czy warto ubiegać się o gwarancję przetargową?

Nie jest żadną tajemnicą, że wiele firm przystępuje dziś do wszelkiego rodzaju przetargów i możemy mieć pewność, że w najbliższej przyszłości nic się tutaj nie zmieni. Jasne jest bowiem to, że taki kontrakt to w wielu przypadkach spora szansa nie tylko na duży zarobek, ale również i rozwój. Nie da się bowiem ukryć, że praca na rzecz jakiegoś podmiotu publicznego czy innego dużego oferenta w portfolio wygląda bardzo okazale i na pewno zwraca uwagę innych klientów. Niemniej jednak nie da się ukryć, że sam start w takim przetargu nie oznacza jeszcze, że zostaniemy do niego wybrani. Oferenci biorą tutaj pod uwagę każdy szczegół, a w tym również i sytuację finansową takiej firmy. Nie zapominajmy także o wpłaceniu wadium, które jest podstawą do tego, aby nasza oferta była rozpatrywana. Poza wadium gotówkowym, z którym mamy do czynienia najczęściej wyróżnić można jednak również i gwarancję przetargową zwaną też wadium przetargowym. Czym jest w związku z tym taka gwarancja i gdzie się zgłosić, aby taki dokument otrzymać?

Zabezpieczenie od ubezpieczyciela

Czym jest takie wadium przetargowe? Otóż jest to nic innego jak pisemne zabezpieczenie od towarzystwa ubezpieczeniowego, że w razie, jeśli wykonawca nie wywiązałby się z zobowiązań, które znajdują się w umowie, zostaną one pokryte przez ubezpieczyciela. Dla samego oferenta jest więc to gwarancja tego, że nic na takim wyborze nie straci. Warto mieć na uwadze, że wiele podmiotów, które organizują takie przetargi, na wykonawców z zabezpieczeniem decyduje się bardzo chętnie. Przede wszystkim dlatego, że o wadium przetargowe ubiegać się mogą tylko wybrani klienci towarzystw ubezpieczeniowych. Przed decyzją o zabezpieczeniu kontraktu ubezpieczyciel bardzo dokładnie analizuję bowiem sytuację klienta. Jeśli budzi ona jakieś wątpliwości, to gwarancja ubezpieczeniowa wadium nie zostanie mu udzielona. Kiedy zatem wykonawca składa oferentowi takie zabezpieczenie, jest to najlepszy dowód na to, że kondycja finansowa firmy jest dobra, a sam wykonawca jest partnerem godnym zaufania.

Jeśli zatem startujecie do takiego przetargu i chcecie oszczędzić swoich środków finansowych, a jednocześnie Wasza sytuacja finansowa jest dobra i klarowna, na pewno o takim wadium przetargowym warto wówczas pomyśleć. Nie jest wykluczone, że fakt, iż poręczy za Was ubezpieczyciel pomoże Wam w wygraniu danego kontraktu, co z pewnością korzystnie przełoży się również na finanse Waszej firmy i jej renomę.